Geocaching

O čo ide ?

Geocaching kombinuje ľahkú turistiku a hľadanie skrytých objektov, o ktorých sú známe len ich geografické súradnice. Miesto úkrytu sa nazýva cache – skrýša, schránka.

Aktivita je spojená s úlohami, riešením ktorých získate ďalšie súradnice, spoznáte vďaka tomu aj okolitú krajinu. Trasu navrhneme na mieru pre vašu firmu po obhliadke lokality a hotela.

Okrem geocachingu vás čakajú tímové úlohy zamerané na prežitie v prírode a spoluprácu.

Prečo si vybrať takýto teambuilding ?

Postavíme vás pred úlohy, ktorým v práci nezvyknete čeliť. Vďaka tomu spoznáte kolegov z úplne inej stránky a pri plnení úloh budete pracovať ako jeden tím.

Vyskúšate si zaujímavé aktivity, začnete sa viac rozprávať a vďaka tomu začnete i lepšie spolupracovať. 

Spoznáte okolitú prírodu, vyvetráte si hlavu v prírode. Oddýchnete si od pracovných povinností.

Ako to bude fungovať?

knot

Privítame sa, účastníkov rozdelíme do tímov, v ktorých budú absolvovať aktivity. V každom tíme bude 8 až 10 členov. Úvodná aktivita prebieha pre všetky tímy naraz.

Následne každý tím dostane k dispozícií balíček predmetov potrebných na prežitie v prírode a úspešné absolvovanie tímbuildingu.

Tímy absolvujú aktivity vo vopred stanovenom poradí a na mieste, ktoré nájdu pomocou GPS súradníc.

Niektoré aktivity sú realizované pod dohľadom inštruktorov, iné tímy absolvujú samostatne na základe návodu, ktorý nájdu na danom stanovišti.

Neexistuje zlé počasie, iba zlé oblečenie. Program sme absolvovali v krásnych letných dňoch, ale aj v noci v zasnežených Nízkych Tatrách. Čím náročnejšie podmienky, tím silnejší zážitok 

Ako to bude fungovať?

Privítame sa, účastníkov rozdelíme do tímov, v ktorých budú absolvovať aktivity. V každom tíme bude 8 až 10 členov. Úvodná aktivita prebieha pre všetky tímy naraz.

Následne každý tím dostane k dispozícií balíček predmetov potrebných na úspešné absolvovanie tímbuildingu.

Tímy absolvujú aktivity vo vopred stanovenom poradí a na mieste, ktoré nájdu pomocou mapky. Po ceste sa dozviete zaujímavosti o Dunaji, prírode lužných lesov, ako viazať lodné uzly, ako sa orientovať podľa kompasu a samozrejme sa dozviete najviac hlavne o svojom tíme prostredníctvom spoločného zážitku.

Niektoré aktivity sú realizované pod dohľadom inštruktorov, iné tímy absolvujú samostatne na základe návodu, ktorý nájdu na danom stanovišti.

Neexistuje zlé počasie, iba zlé oblečenie. Program sme absolvovali v krásnych letných dňoch, ale aj v noci v zasnežených Nízkych Tatrách. Čím náročnejšie podmienky, tím silnejší zážitok ☺

Recenzie

Váš názor je dôležitý.

"V prvom rade sa Vám chcem velmi krásne poďakovať, za všetko, čo ste pre nás pripravili. Myslím, že kolegovia sa zabavili a užili si to a dostáva sa ku mne pozitívna spätná väzba."
Generali
Finančný sektor - Poisťovňa

Kontaktujte nás

Preberme možnosti detailnejšie.